Veelzijdige natuurgebieden in het Westerkwartier

Wie aan Groningen denkt, denkt aan hoge luchten, weides en akkers tot aan de horizon. Dat heeft het Westerkwartier. Maar het Westerkwartier heeft meer. In dit gebied ten westen van ‘Stad’ is ook moeras en heide te vinden, liggen veenplassen en besloten weilandjes met dichte houtsingels. Doordat de bodem van noord naar zuid verandert van zeeklei naar veen naar zand beleef je steeds een ander landschap. Men kan op vele manieren genieten van de natuur door er te wandelen, te fietsen of zelfs te paard. Langs de vele paden zijn picknickplaatsen en informatiepanelen aangebracht. Hieronder vindt u voorbeelden van mooie natuurgebieden in de regio

Doezumermieden: 94 ha

Aan de west- en noordkant van Doezum lag vroeger een laagveengebied dat omstreeks 1900 is afgegraven. Her en der liggen petgatencomplexen, ontstaan door de turfwinning. Moerasvogels als waterral en rietzanger voelen zich er thuis. Reeën maken dankbaar gebruik van de beschutting en de rust van de moerasbosjes. Knuppelbruggen en klaphekjes zijn aangelegde voorzieningen die passen in het karakter van het drassige landschap ‘s Zomers zijn goede wandelschoenen misschien voldoende maar meestal zijn het “laarzenpaden”. Aangelijnd mogen honden mee.

Jilt Dijksheide: 38 ha.

Vlakbij Trimunt ligt Jilt Dijksheide, het enig overgebleven heideveld in de regio. In dit zuidelijke Westerkwartier vindt u pingo’s, ronde poelen die uit de laatste ijstijd stammen. Het zijn een soort kraters die achterbleven na het smelten van een grote ijsklomp in de bodem. Er leven onder andere kikkers, salamanders en watervogels. Landschappelijk is de Jilt Dijksheide een aantrekkelijk gebied met bijzonder planten soorten. Er zijn mogelijkheden voor recreatie bij het nabijgelegen Strandheem. Staatsbosbeheer heeft in dit afwisselende landschap een natuurontdekroute uitgezet. Deze route is te combineren met de Trimuntroute door het bos van Trimunt. Bij het begin ligt een folder klaar met informatie over de natuur en de geschiedenis van de omgeving. Honden mogen mee.

Trimunt: 50 ha.

Dit is een wandelbos met jonge inlandse eiken en grove dennen. Een leefgebied voor o.a. bosvogels en reeën. Het heeft uitgebreide voorzieningen voor recreatie zoals wandel- fiets- en ruiterpaden. Ook is er een speelweide.

Grootegastermolenpolder: 65 ha.

Petgaten en vochtige graslanden. Vooral een belangrijk gebied voor weidevogels.

 

Leekstermeer: 42 ha.

Bos, houtsingels, open grasland, riet en water maken het Leekstermeergebied zeer gevarieerd en er leeft een grote verscheidenheid aan dieren en planten. De Lettelberterpetten worden bevolkt door bos- en zangvogels, de graslanden zijn het domein van weidevogels. Het gebied is aangewezen als internationaal belangrijk wetland, onder andere omdat hier 's winters duizenden kolganzen bivakkeren. Een wandelpad, het Jaap van Dijkpad, loopt door het bos en brengt u naar een vogelkijkhut bij een nieuw gegraven waterplas. U kunt er vele soorten water- en moerasvogels bekijken.

Excursies en informatie

Onder leiding van de beheerders zijn excursies mogelijk. Daarvoor kunt u terecht bij de werkschuur van Staatsbosbeheer Westerkwartier, Peebos 1a. 9865 TG, Opende, tel. 0594- 659986
 

Deel deze pagina