Middag Humsterland

Naast het Nationaalpark Lauwersmeer behoort ook het Nationaal Landschap Middag-Humsterland bij het groene Westerkwartier. De voormalig middeleeuwse eilanden Middag en Humsterland liggen ten noordwesten van de stad Groningen. Het landschap kenmerkt zich door de goed bewaard gebleven archeologisch interessante wierden. Een wierde is een ophoging van land (terp) waarop vroeger de bewoning plaats vond. De gebogen vormen van de sloten en percelen herinneren aan de wadgeulen tussen de eilanden, die nu dichtgeslibd zijn.

Uitzicht op Niehove

115 keer leuk gevonden

815 keer bekeken

Vind leuk