Erg goed erfgoed

Het cultureel erfgoed van het Westerkwartier is in tegenstelling tot de Wester cultuur wel direct zichtbaar. Het gaat om sporen uit het verleden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Monumenten waaronder molens, kerken en borgen of stedenbouwkundige structuren in relatie met het landschap, zoals de lintbebouwing of wierdenbebouwing. Maar ook archieven, musea met voorwerpen en archeologische vondsten en de daarbij behorende verhalen, gewoonten en gebruiken.

Allersmaborg

140 keer leuk gevonden

748 keer bekeken

Vind leuk