Expositie “Watermanagement door monniken” in Aduard

Expositie “Watermanagement door monniken” in Aduard


Van vrijdag 1 april 2016 t/m 1 november 2016 is de expositie “Watermanagement door monniken van Aduard” te bewonderen in Kloostermuseum Aduard.

Er wordt een overzicht gegeven van het beheer van het water in het landschap tussen 1200 en 1600 en het gebruik van water binnen en buiten het klooster. Zowel de strijd tegen het water (afwateringssystemen, organisatie, zijlvesten) als het gebruik van water (scheepvaart, visvijvers, huishoudelijk gebruik) komen aan de orde.

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag, 10.00-17.00 uur


Over Watermanagement door monniken van Aduard…

Wie Middag-Humsterland bezoekt kan heel duidelijk waarnemen dat er veel land in cultuur gebracht is. Eeuwenlang had de zee vrij spel in deze streken. Er vormde zich een soort Waddenzee met slikken en prielen, ontstaan door eb en vloed. Maar er waren ook stukken grond waar gras ging groeien. Deze plekken overstroomden alleen bij storm, vooral uit het noordwesten. Langzamerhand ontstond er een kust waar grote gebieden goed begaanbaar waren. Op de drogere gronden gingen vanaf 400 v Chr. mensen wonen, die heuvels (wierden) opwierpen omdat de vloed geregeld het land overspoelde. De zee werd nog niet ingetoomd door middel van dijken. De bewoners hadden hun milieu buiten de wierde niet onder controle.

De monniken van het klooster Sint Bernardus in Aduard hebben het landschap succesvol aangepakt, door het aanleggen van dijken, zijlen (sluizen), bruggen, wegen en het graven van sloten en kanalen. Zij hebben van ongeveer 1200 tot 1600 van een natuurlandschap een cultuurlandschap gemaakt. Bovendien zorgden zij voor een goed beheer van alle waterwerken. De drie fases, Waddenzee, eerste bewoning op wierden en later de inpolderingen, zien we nog steeds terug in het landschap van Middag-Humsterland. Hoe meer men over deze periodes weet, hoe meer men herkent en waardeert. De monniken stuitten op veel problemen bij hun strijd tegen zeewater en tegen zoet water. Met als gevolg veel overstromingen. Ze maakten echter ook gebruik van de zee, de riviertjes en de grote hoeveelheid neerslag. Denk aan scheepvaart, maar ook aan het gebruik van een waterleidingsysteem en aan een rioolstelsel binnen het kloosterterrein. Deze aspecten komen uitgebreid aan de orde.

U zult onder de indruk zijn van de vele werkzaamheden van de monniken op het gebied van waterbeheer.

Deel deze pagina